ULLS Tancats Boca tancada

(2012) Ciment, filferro, flors de plàstic, emulsió Cap: 37 X 32 X 28 cm, Flors: variable